2014


Výchovný koncert – 4. 6. 2014

Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ Velké Bílovice – 4. 6. 2014

Přehlídka dětských a mládežnických dechovek – 23. 11. 2014

Koncert posluchačů pěveckého oddělení konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž – 20. 3. 2014

Závěrečný koncert ZUŠ – 13. 6. 2014