Koncert posluchačů pěveckého oddělení konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž – 20. 3. 2014