2017


Voda a životní prostředí – Výtvarná tvorba – 30. 3. 2017

Promenádní koncert ke Dni matek – 14. 5. 2017

Závěrečný a absolventský koncert Tanečního oboru – 21. 6. 2017

Podzim – Výtvarná tvorba – 16. a 17. 10. 2017

Vánoční koncert ZUŠ – 15. 12. 2017

Přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb – 19. 11. 2017