Voda a životní prostředí – Výtvarná tvorba – 30. 3. 2017