2016


Výchovný koncert pro MŠ – 2. 6. 2016

Výchovný koncert pro ZŠ – 3. 6. 2016

Promenádní koncert ke Dni matek – 8. 5. 2016

Absolventský koncert – 20. 5. 2016

Závěrečný koncert ZUŠ – 17. 6. 2016

Koncert Tanečního Oboru ZUŠ -19. 6. 2016

Vánoční koncert ZUŠ – 22. 12. 2016