Výtvarný obor

Výtvarný obor se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projeví zájem o výtvarné umění. Žáci podle svých schopností získávají hlubší náhled na okolní svět, na sebe samotné a dokáží ho výtvarně vyjádřit.Výuka staví na dvou procesech. První proces rozvíjí výtvarné umění žáků, ve druhém převažuje výchovný aspekt.

Struktura studia výtvarného oboru:

Přípravná výtvarná výchova – podporuje každé i méně nadané dítě. Všechny aktivity vycházejí z bezprostředních prožitků. Ze setkání s přírodou, z vcítění se do vztahů mezi lidmi. Pohled na svět doplňuje úzký kontakt s výtvarnými nástroji a materiály. Děti si s nimi hrají a zkoušejí jejich vlastnosti.

Základní studium I. stupně – podporuje plynulý rozvoj žáků od dětského projevu k promyšlené tvorbě dospívajících, roste důraz na vcítění se na uvědomování si svých pocitů a reakcí na tvořivé a výtvarné myšlení. Výuku doprovází osvojování si výtvarného jazyka. Studium je ukončeno závěrečnou prací.

Základní studium II. stupně – žáci si vybírají směr, který odpovídá jejich zaměření. Studijní činnost využívají volnou tvorbu, pro níž si volí vlastní téma a řeší obsah osobitou výtvarnou formou.

Ve výtvarném oboru je na naší škole hlavním předmětem keramika. Žáci se seznamují s vlastnostmi keramického materiálu a keramických glazur. Učí se vytvářet kachle, figurální kompozice a různé druhy užitkové keramiky. Seznamují se s točením na hrnčířském kruhu a vypalováním v peci.

Žáci se dále seznamují i se základními technikami kresby, malby, grafiky, výtvarnou kulturou, s plastickou a prostorovou tvorbou – tvarováním konstruování z daných druhů a kombinují různé výtvarné postupy a materiály.

Učitelé


Ivan Hodonský

Jana Hodonská