Taneční obor

Taneční obor na Základní umělecké škole ve Velkých Bílovicích učí od roku 1998 Lenka Růžičková – absolventka brněnské taneční konzervatoře. V současné době vede Lenka Růžičková taneční obor spolu se svou žačkou – členkou taneční skupiny Balanc Elenou Osičkovou. Každoročně má taneční obor kolem 100 žáků v rozmezí od 5let až po dospělé.
„Mým cílem je vzbudit u dětí lásku k umění a pohybu, naučit je trpělivosti, překonávání sám sebe, vycházet a spolupracovat v kolektivu a jak se říká – táhnout za jeden provaz. Tanec není jen o naplých špičkách a kdo vyskočí výš a otočí víc… i když to svým žákům občas tvrdím :-). Ale o tom, co do toho člověk dá zevnitř. Snažím se vychovávat žáky tak, aby z nich vyrostla taneční osobnost, která ví co je tanec a také, co pro ni tanec znamená. Nemám ráda loutky, musí tam být srdce. Pokud už si tanečník prošel technikou a nějakým tím rokem pohybu, pak nejdůležitější je nebát se a TANČIT.“
Lenka Růžičková – Balanc
„Přesně to se Lence podařilo v mém případě. Tanec se pro mě stal prvním, posledním. Teď se snažím i já – posunovat děti dál a dál na cestě k technice a lásce k tanci.“
Elena Osičková – Balanc

Struktura tanečního oboru:

Přípravná taneční výchova ( 5 -7let ) – Děti se seznamují ze začátku se vším, co k tanci patří. Učí se cítit rytmus, ovládat své tělíčko, vnímat kolektiv, cítit prostor, respektovat řád hodiny, ale učí se také nebát se projevit. Děti zkouší první taneční krůčky, spoustu tanečních her.Přípravná taneční výchova je základem pro I. stupeň.

I. stupeň 1. – 7.ročník – Během sedmi let se žáci učí základy lidového tance, klasickou taneční techniku a současný tanec, který je od 3. ročníku oborem hlavním. Taneční praxe je další předmět, který navazuje na ostatní předměty, v němž by měli žáci ukázat, co se naučili. Patří do něj nácvik choreografií na koncerty,soutěže,různá vystoupení a samozřejmě improvizace, protože tanečník bez improvizace je poloviční tanečník. I.stupeň je zakončen absolventským vystoupením.

II. stupeň 1. – 4.ročník – Žáci se seznamují s novými technikami moderního a současného tance, prohlubuje se osobnost a samostatnost tanečníka, který by měl nejen dobře ovládat své tělo, ale umět se i dobře tanečně vyjadřovat. Výuka je více zaměřena na spolupráci žáků s pedagogem – choreografem. Připravují se choreografie na soutěže, předtančení na plesech, různých akcích atd. II.stupeň opět uzavírá absolventské vystoupení.

Učitelé


Martina Floriánová