„Hudba je způsob obdarování naší duše bez návaznosti na události okolo nás.“
signature

Hudební obor

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Struktura studia hudebního oboru:

Připravná hudební výchova – se snaží přirozenou a nenásilnou formou vzhledem k věku dítěte rozvíjet jeho hudební nadání v rámci jeho dětského vnímání i rozumového chápání. Do tohoto přípravného oboru lze přijmout i děti předškolního věku, které mohou v přípravce setrvat i 2 roky studia.

Základní studium I.stupně – žák se v hlavním předmětu učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby se stal prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek, k reprodukci přiměřených skladeb sólových, ansámblových a komorních. Od příslušného ročníku jsou zařazování do výuky v komorních, i orchestrálních tělesech. Studium I.stupně je ukončeno absolventským koncertem.

Základní studium II.stupně – navazuje na studium I. stupně a rozšiřuje technické, výrazové prostředky vyspělejších žáků. Žáci se postupně seznamují s hodnotnou literaturou svého oboru, cvičí se v pohotovosti ve čtení hry z listu, upevňují svou paměť a své nástrojové i pěvecké schopnosti. Studium II.stupně je rovněž zakončeno absolventským koncertem.

Cílem všech pedagogů naší školy je vychovat ze svých žáků v hudebním oboru absolventy, kteří dosáhnout takového stupně technického a hudebního rozvoje,aby byli schopni hrát na zvolený nástroj, resp. zpívat, studovat nové skladby v rozsahu svých možností a uplatňovat se jako platní členové hudebních souborů.

Snaží se navázat a pokračovat se svými žáky v lidových a folklorních tradicích, vycházejících z centra dění i okolí, které naše město obklopuje.

Učitelé


Milan Zapletal

Jiří Zachovalý

Liselotta Stehlíková

Jaroslava Sečkářová

Marie Kralovičová

Josef Kralovič

Silvana Karafiátová

Dagmar Osičková

Jana Zachovalá

Pavol Hoďa

Radek Růžička

Luboš Řehánek