2022


Výstava výtvarného oboru – Den města – 15. 5. 2022

Absolventská a obecná výstava VO na Tanečním koncertě – 21. 6. 2022

Výroba svíček – II. pololetí šk. rok 2021/2022

Výstava VO na vánočním koncertě ZUŠ – 21. 12. 2022

VO na Slavnostním koncertě ZUŠ OPEN – herní program – 2. 6. 2022

Výstava VO v Městském vlastivědném muzeu – Velké Bílovice o Vánocích – 26.11. 2022

Výroba vánočních ozdob z epoxidové pryskyřice

Přehlídka dechovek – 20. 11. 2022

Vánoční koncert 21. 12. 2022

Koncert ke Dni matek 8. 5. 2022