„Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny……“
signature

Literárně-dramatický obor

Zdá se Vám někdy, že Vaše dítě :

  • je příliš nesmělé ?
  • nebo snad příliš divoké ?
  • má dostatek sebedůvěry?
  • má zdravou míru ctižádosti?
  • setkává se často s neporozuměním?
  • nedovede Vám vždy říct, co má na srdci?

Zamýšlíte-li se nad těmito otázkami a chcete-li, aby se Vaše dítě naučilo zábavnou formou, nenásilnými hrami spoustě dovedností, které mu budou v mnohém nápomocny ve škole i v životě? Svěřte jej jedenkrát týdně učitelce literárně dramatického oboru, která má 30-ti letou praxi a výborné výsledky. Její absolventi hrají v pražských, brněnských i jiných divadlech. Dovednosti získané v LDO pod jejím vedením mohou děti uplatnit nejen při zkouškách na mnohé školy, ale i v rodinném životě a nebo v samotných povoláních (herec, zdravotní sestra, lékař, učitel, advokát, atd.).

Mimořádně nadané děti se v LDO mohou připravit na vyšší umělecké školy. Každopádně si všechny děti zamilují divadlo a budou z nich citliví návštěvníci divadelních představeních.

Žáci LDO se pravidelně v rámci své výuky účasní všech akcí školy v kulturním domě i mimo něj a navíc má tento obor i svá samostatná divadelní představení v koncertním sále školy.

Těšíme se na Vás – přijďte mezi nás.

Učitelé


Henrietta Ctiborová