„Hudba je způsob obdarování naší duše bez návaznosti na události okolo nás.“
signature

Hudební obor

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Struktura studia hudebního oboru:

Připravná hudební výchova – se snaží přirozenou a nenásilnou formou vzhledem k věku dítěte rozvíjet jeho hudební nadání v rámci jeho dětského vnímání i rozumového chápání. Do tohoto přípravného oboru lze přijmout i děti předškolního věku, které mohou v přípravce setrvat i 2 roky studia.

Základní studium I.stupně – žák se v hlavním předmětu učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby se stal prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek, k reprodukci přiměřených skladeb sólových, ansámblových a komorních. Od příslušného ročníku jsou zařazování do výuky v komorních, i orchestrálních tělesech. Studium I.stupně je ukončeno absolventským koncertem.

Základní studium II.stupně – navazuje na studium I. stupně a rozšiřuje technické, výrazové prostředky vyspělejších žáků. Žáci se postupně seznamují s hodnotnou literaturou svého oboru, cvičí se v pohotovosti ve čtení hry z listu, upevňují svou paměť a své nástrojové i pěvecké schopnosti. Studium II.stupně je rovněž zakončeno absolventským koncertem.

Cílem všech pedagogů naší školy je vychovat ze svých žáků v hudebním oboru absolventy, kteří dosáhnout takového stupně technického a hudebního rozvoje,aby byli schopni hrát na zvolený nástroj, resp. zpívat, studovat nové skladby v rozsahu svých možností a uplatňovat se jako platní členové hudebních souborů.

Snaží se navázat a pokračovat se svými žáky v lidových a folklorních tradicích, vycházejících z centra dění i okolí, které naše město obklopuje.

Učitelé


Milan Zapletal

Jiří Zachovalý

Liselotta Stehlíková

Jaroslava Sečkářová

Marie Kralovičová

Josef Kralovič

Silvana Karafiátová

Barbora Jagošová

Dagmar Osičková

Jana Zachovalá

Pavol Hoďa

Radek Růžička

Luboš Řehánek