Historie naší školy

Kořeny hudebního vzdělávání ve Velkých Bílovicích sahají do 50. a 60. let 20. století, kdy byl hudební život ve Velkých Bílovicích soustředěn ve Slováckém krůžku Hrozen. Jeho činnost kladně působila na hudebně – kulturní dění v obci a podchytila mnoho mladých lidí se zájmem o zpěv a lidovou hudbu.

Vedle Slováckého krůžku působila v obci také dechová hudba Františka Huňaře, která hrávala od konce 40. let. Její členové byli hudební samouci, později někteří prošli základy hudebního vzdělání na vojenské službě.

V 60. letech na místní Základní škole fungoval také dívčí pěvecký sbor, který vznikl z dětí se zájmem o zpěv. Vedli ho tehdejší pedagogové hudební výchovy. V obci fungovala i Osvětová Beseda, která v první polovině 60. let spolu se Základní školou podnítila vznik hudební pobočky LŠU Břeclav. V prostorách ZDŠ učila p. uč. Ludmila Hálová, p. uč Jan Gerik, o něco později i p. uč. Jan Krška. Vyučovala se hra na housle, klavír, akordeon a klarinet.

Obliba žesťových nástrojů a snaha po vzniku žákovské dechové hudby přivedla z podnětu Osvětové Besedy a ZDŠ v roce 1969 pana Rudolfa Veverku. Tento amatérský hudebník a nadšenec dechovky z Poštorné zde učil asi 2 roky základy hry na žesťové nástroje, soubor ale nikdy nezaložil. Ten vznikl v roce 1970 spontánně a v roce 1972 se ho ujal František Herůfek z Vrbice. Z této kapely později vznikla DH Legrúti.

Výrazem vztahu k folkloru v obci Velké Bílovice bylo i to, že v roce 1974 založil Jan Kachyňa dětskou cimbálovou muziku při OB, kterou sestavil z žáků hudební pobočky. Vedle toho v rámci souborové hry krátce učil základy hry na cimbál a na kontrabas. Do dnešní doby hraje tato cimbálová muzika pod názvem Katrán a její primáš Jiří Zachovalý působí jako učitel houslí v naší Základní umělecké škole.

Po odchodu učitelů L. Hálové a J. Kršky na přelomu 70. let a po otevření nového Kulturního domu, nebyla ve Velkých Bílovicích možnost hudebního vzdělávání. Žáci dojížděli do LŠU v Břeclavi nebo v Podivíně. Ojedinělými pokusy byly snahy Osvětové besedy o zajištění výuky klavíru (asi 1978 – 1980) Zdenou Chalupovou, nebo p. uč. J. Pazderkovou, (1985 -1986), která dojížděla z Brna.

Obdobně jako Jan Kachyňa, i Pavel Spěvák v roce 1986 sestavil dětskou cimbálovou muziku, složenou z žáků navštěvujících LŠU Břeclav, které doplnil o další zájemce. V rámci vedení tohoto souboru vyučoval asi jeden rok základy hry na kontrabas. Z této muziky vznikla později dnešní cimbálová muzika Lália.

V letech 1985 – 1987 byl na popud Osvětové Besedy a členů dechovky Legrúti organizován tzv. Základní hudební kurs pro dechové nástroje. Vyučovali v něm členové DH Legrúti Pavel Zemánek, Josef Brůček a Miroslav Konečný. Z žáků kurzu pak v r. 1986 vznikla dětská dechovka, pozdější Bílovčanka. Všechny snahy o rozvoj hudebního vzdělávání měly ve své době výraznou podporu jak ve vedení obce (MNV), tak i vedení JZD.

Po otevření nové ZŠ byla obnovena činnost pobočky LŠU Břeclav, z které v letech 1987 – 1996 v prostorách základní školy dojížděl vyučoval hru na žesťové nástroje p. uč. Václav Stehlík. Od září roku 1989 se k němu přiřadila další učitelka LŠU Břeclav, žijící ve Velkých Bílovicích, Jana Zachovalá a výuka se tak rozšířila o možnost studia houslí, zpěvu a výuky hudební nauky.

Nová kapitola hudebního vzdělávání ve Velkých Bílovicích se začala psát od roku 1996, kdy tehdejší starosta František Vaněk prosadil myšlenku zřídit samostatnou hudební školu. Pro její realizaci přispěla také skutečnost, že byly k dispozici prostory bývalé Základní školy na náměstí a také to, že ve Velkých Bílovicích už byla v té době řada muzikantů ochotných na nově vznikající škole pedagogicky působit.

Usnesením zastupitelstva obce ze dne 3. května 1996 Obec Velké Bílovice zřizuje dnem 1.9. 1996 Základní uměleckou školu Velké Bílovice jako příspěvkovou organizaci.

Prostory pro zázemí této školy zřizovatel vyčlenil budovu bývalé Základní školy, kde byly nejprve nutné stavební úpravy a tak výuka v těchto svých začátcích probíhala v klubovnách místního kulturního domu. Škola tak získala prostornou budovu se 8 učebnami, ředitelnou, koncertním sálem, tanečním sálem a učebnou výtvarného oboru. První ředitelkou školy se v roce 1996 stala Marcela Kachyňová.

Historické fotky naší školy


Škola v 90. letech 20. století

Škola v 70. letech 20. století

Škola v 50. letech 20. století

Škola v letech 1910 – 1920

Škola v roce 1903

Historie naší školy


Škola v 90. letech 20. století

Škola v 70. letech 20. století

Škola v 50. letech 20. století

Škola v letech 1910 – 1920

Škola v roce 1903