Galerie

2018


Adventní koncert - 9. 12. 2018

Výstava Výtvarného oboru na Vánočním koncertě - 21. 12. 2018

Vánoční koncert ZUŠ - dopolední - 21. 12. 2018

Vánoční koncert - večerní - 21. 12. 2018

Povodí Moravy - Výtvarná tvorba - 29. 4. 2018

Říše fantazie - Výtvarná tvorba - 30. 4. 2018

Promenádní koncert ke Dni matek - 13. 5. 2018

Závěrečný koncert ZUŠ -ZUŠ OPEN - 24. 5. 2018

Závěrečný a absolventský koncert Tanečního oboru – 15. 6. 2018

2017


Přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb - 19. 11. 2017

Voda a životní prostředí - Výtvarná tvorba - 30. 3. 2017

Promenádní koncert ke Dni matek - 14. 5. 2017

Závěrečný a absolventský koncert Tanečního oboru - 21. 6. 2017

Podzim - Výtvarná tvorba - 16. a 17. 10. 2017

Vánoční koncert ZUŠ - 15. 12. 2017

2016


Koncert Tanečního Oboru ZUŠ -19. 6. 2016

Vánoční koncert ZUŠ - 22. 12. 2016

Výchovný koncert pro MŠ - 2. 6. 2016

Výchovný koncert pro ZŠ - 3. 6. 2016

Promenádní koncert ke Dni matek - 8. 5. 2016

Absolventský koncert - 20. 5. 2016

Závěrečný koncert ZUŠ - 17. 6. 2016

2015


Koncert tanečního oboru - 26. 6. 2015

2014


Výchovný koncert - 4. 6. 2014

Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ Velké Bílovice - 4. 6. 2014

Přehlídka dětských a mládežnických dechovek - 23. 11. 2014

Koncert posluchačů pěveckého oddělení konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž - 20. 3. 2014

Závěrečný koncert ZUŠ - 13. 6. 2014

2013


Koncert tanečního oboru - 21. 6. 2013

Mikulášská Besídka - 4. 12. 2013

Absolventský koncert - 31. 5. 2013

Koncert posluchačů konzervatoří - 26. 4. 2013

Výchovné koncerty pro MŠ Velké Bílovice - 5. 6. 2013

Večírek Literárně-dramatického oboru - 14. 6. 2013

2012


Vánoční koncert ZUŠ - 14. 12. 2012

Vánoční koncert ZUŠ pro MŠ a ZŠ - 14. 12. 2012 dopoledne

Generální zkouška na Vánoční koncert - 13. 12. 2012

2011


Koncert ke Dni matek - 8. 5. 2011

Výchovné koncerty pro MŠ - 9. 6. 2011

Absolventský koncert - 27. 5. 2011

Žákovská besídka - 19. 4. 2011

Žákovská besídka - 18. 4. 2011

Koncert posluchačů konzervatoří - 15. 4. 2011

Žákovská besídka - 30. 3. 2011

Čaj o čtvrté - 6. 3. 2011

Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru - 1. 3. 2011

Žákovská besídka - 22. 2. 2011

Žákovská besídka - 2. 2. 2011

Vánoční koncert ZUŠ - 15. 12. 2011

Zpívání u vánočního stromu - 2. 12. 2011

Mikulášská besídka - 1. 12. 2011

Žákovská besídka - 23. 11. 2011

Žákovská besídka - 14. 11. 2011

2010


Žákovská besídka - 29. 11. 2010

Žákovská besídka - 30. 11. 2010

Mikulášská besídka - 2. 12. 2010

Adventní koncert - 12. 12. 2010

Vánoční koncert pro MŠ a ZŠ Velké Bílovice - prosinec 2010

Vánoční koncert ZUŠ - prosinec 2010

Koncert ke Dni matek - květen 2010

Absolventský koncert - květen 2010

Závěrečný koncert ZUŠ - červen 2010

Žákovská besídka 18. 10. 2010

Žákovká besídka - 16. 11. 2010

2009


Přehlídka dětských a mládežnických dechovek - 22. 11. 2009

Vánoční koncert ZUŠ - prosinec 2009

Zpívání u vánočního stromku - prosinec 2009

2008


Taneční soutěž - 12. 4. 2008

Závěrečný koncert - červen 2008

Koncert tanečního oboru - červen 2008

2007


Mistrovství ČR - Street Dance, Modern Dance - 5. a 6. 5. 2007

Taneční soutěž - 24. 3. 2007

Vánoční koncert ZUŠ - 20. 12. 2007

Závěrečný koncert - červen 2007

Koncert Tanečního oboru - červen 2007

2006


Vánoční koncert ZUŠ - 21. 12. 2006