O nás

Na škole jsou vyučovány všechny čtyři druhy oborů – hudební, taneční, výtvarný a Iiterárně dramatický. Spolupráce mezi všemi obory vytváří příjemné a tvořivé klima k umělecké práci. Různorodost a možnosti ve výběru vyučování dává příležitost nalézt každému žákovi svou individualitu, jak v jednotlivých oborech, tak i v dalším zaměření. Učitelský kolektiv je žákům plně nápomocen a velmi dobře spolupracuje, jak při přípravě besídek, koncertů, tak i ostatních akcích školy i mimo ni.

Filozofie


Být hlavním udržovatelem kulturních a především folklorních tradic našeho města a regionu, vychovávat mladou generaci umělců tak, aby se aktivně podíleIi na kulturním dění ve svém okolí.

„Hudba je pomocníkem citů.“

signature

Historie naší školy

Kořeny hudebního vzdělávání ve Velkých Bílovicích sahají do 50. a 60. let 20. století, kdy byl hudební život ve Velkých Bílovicích soustředěn ve Slováckém krůžku Hrozen. Jeho činnost kladně působila na hudebně – kulturní dění v obci a podchytila mnoho mladých lidí se zájmem o zpěv a lidovou hudbu.

Celá historie naší školy